Hakkımızda

Bölüm Hakkında

Bölüm ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin sahip olması hedeflenen özellikler açısından önemli ayrıcalıklar gösterir. Bu bölüm; birey/ aile ve topluma “Planlı Hemşirelik Bakımı” yolu ile, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetini sağlayan, sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştiren hemşireler yetiştirmeyi hedefler. Bölümde özellikle sağlığın korunması ve birey merkezli bakım ilkesi doğrultusunda güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim yürütülür. Bölüm öğrenme hedefleri gereği öğrencilere verilen zorunlu dersler yanında kendi tercihlerine sunulan seçmeli dersler ile öğrenciler ilgi alanları doğrultsunda hem mesleki hem de kişisel gelişim açısısından donanırlar. Ayrıca öğrenciler donanımlı bir laboratuvar ortamında bir çok mesleki beceriyi deneyimleme şansına sahiptirler. Laboratuvar uygulamaları sonrası farklı hastane ve kurumlarda program boyunca kazanılan bilgi ve becerilerin somutlaşması sağlanır.

Bölüm Misyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hemşirelik eğitim, araştırma ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklanan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak yer alan, hemşirelik bakım hizmetlerini mesleki yasalar ile etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla sürdüren, bilim ve teknolojinin güncel yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanan, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim sorumluluğunu üstlenen, yenilikçi uygulamaları ile değişim yaratan, hemşirelik bakımı, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ile hemşirelik eğitim ve araştırma alanlarında danışmanlık yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, güçlü liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir.

 

Bölüm Vizyonu

 

Gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına sahip olarak, Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen sağlık kuruluşu olmak.

Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyetinin en iyisi, Dünya’da bilinen

Eğitim Olanakları

Her iki bölümde de eğitimler teorik, klinik öncesi beceri labotatuvarları ve klinik eğitimler şeklinde yürütülür. Bölümde iki ayrı beceri labaratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb.) olanak veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen bir simulasyon maketi, doğum eylemi uygulamları yapılabilen bir gebe simulasyon maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunur. Laboratuvarlarda öğrenciler küçük grup çalışmaları yaparak mesleğin gereği olan her türlü uygulamayı yapma fırsatı bulurlar. Bölüm eğitimlerini kendi kadrosunda bulunan üç profesör, üç yardımcı doçent ve beş öğretim görevlisi ile sürdürülür. Bu eğitici kadronun yanında üniversitenin eğitmen kadrosundan da yararlanılır. Hemşirelik Bölümünde Türkçe eğitim veren “Hemşirelik” ve İngilizce eğitim veren “Nursing” bölümleri bulunur.

Kariyer Alanları

Hemşireler birçok kamu ve özel sektör kurumlarında görev yapabilirler. Bu bağlamda hastanelerde, fabrikalarda, okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, çocuk bakım evlerinde, engelli bakım evlerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde hemşire olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra sağlık yüksekokulları, sağlık meslek yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitici kadroda yer alabilirler.

 

Temel Değerlerimiz

  • Ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım,
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Güvenilirlik ve hesap verebilirlik,
  • Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve yakınlarının haklarına saygı,
  • Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma.